هر کس آن کند که نباید                                                                  آن بیند که نشاید

+ نوشته شده توسط حسین در سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1393 و ساعت 9:2 |

آن شنیدستى که در اقصاى غور                              بار سالارى بیفتاد از ستور

گفت چشم تنگ دنیا دوست را                                یاقناعت پر کند یا خاک گور

                                           شعری از سعدی


برچسب‌ها: شعر, سعدی, قناعت, حرص
+ نوشته شده توسط حسین در جمعه چهارم بهمن 1392 و ساعت 19:43 |
اکنون که به چارده رسیدی

چون سرو بر اوج سرکشیدی

غافل منشین نه وقت بازیست

وقت هنر است و سرفرازیست

دانش طلب و بزرگی آموز

تا به نگرند روزت از روز

نام و نسبت به خردسالی است

نسل از شجر بزرگ خالی است

جایی که بزرگ بایدت بود

فرزندی من ندارت سود

چون شیر به خود سپه‌شکن باش

فرزند خصال خویشتن باش

دولت‌طلبی سبب نگه‌دار

با خلق خدا ادب نگه‌دار

آنجا که فسانه‌ای سکالی

از ترس خدا مباش خالی

وان شغل طلب ز روی حالت

کز کرده نباشدت خجالت


برچسب‌ها: شعر, نظامی, پسر, نصیحت
+ نوشته شده توسط حسین در جمعه چهارم بهمن 1392 و ساعت 19:1 |

کم گوی و گزیده گوی چون در                                               تا ز اندک تو جهان شود پر

                                                  شعری از نظامی


برچسب‌ها: شعر, نظامی, کم گویی, سخن
+ نوشته شده توسط حسین در دوشنبه دوم دی 1392 و ساعت 14:20 |

ولیک از صحبت نااهل بگریز                                                        عبادت خواهی از عادت بپرهیز

نگردد جمع با عادت عبادت                                                        عبادت می‌کنی بگذر ز عادت

                                   شعری از گلشن راز شیخ محمود شبستری


برچسب‌ها: عادت, عبادت, شعر, گلشن راز, شبستری
+ نوشته شده توسط حسین در پنجشنبه بیست و یکم آذر 1392 و ساعت 12:3 |
در کعبه اگر دل سوی غیرست ترا                                      طاعت همه فسق و کعبه دیرست ترا

ور دل به خدا و ساکن میکده‌ای                                        می نوش که عاقبت بخیرست ترا

                                          شعری از ابوسعید ابو خیر


برچسب‌ها: اخلاص, کعبه, ابوسعید ابو خیر, شعر, شعر موضوعی
+ نوشته شده توسط حسین در پنجشنبه سی و یکم مرداد 1392 و ساعت 16:39 |
کریمـان با بـدان هم بد نکردند                                                        کسی را از درِ خـود رد نکردنـد

اگر ناقابلیـم و شرمساریـم                                                            به جز عشق شمـا چیزی نداریـم

شما در ظاهر و باطـن امیریـد                                                         عنایت کرده، دست مـا بگیریـد

                                                   شعری از جواد محدّثی

با تشکر از آقای صادقی برای ارسال این شعر


برچسب‌ها: کریم, کرامت, اهل بیت ع
+ نوشته شده توسط حسین در دوشنبه بیست و یکم مرداد 1392 و ساعت 8:33 |
خــــــدا آن مـلـتی را ســـــــروری داد                                           که تقدیرش به دست خویش بنوشت
به آن مــلــت ســر وکـــــاری نــــدارد                                            که دهـــقــانـــش برای دیگری کشت

                                                     شعری از اقبال لاهوری

با تشکر از آقای صادقی برای ارسال این شعربرچسب‌ها: تقدیر, سرنوشت, شعر, شعر موضوعی, اشعار موضوعی
+ نوشته شده توسط حسین در جمعه هجدهم مرداد 1392 و ساعت 11:2 |
نهنگی بچه خود را چه خوش گفت                                                     به دیــن مـا حــرام آمـــد کــــرانـــه

به مــوج آویـــز وازســاحل بـپـرهـیـز                                                     همه دریــاست ما را آشـــــیــــــانه

                                                           شعری از اقبال لاهوری

با تشکر از آقای صادقی برای ارسال این شعر


برچسب‌ها: شعر, شعر موضوعی, وطن, آشیانه
+ نوشته شده توسط حسین در پنجشنبه هفدهم مرداد 1392 و ساعت 10:43 |
جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را                                     نجستم زندگانی را و گم کردم جوانی را
کنون با بار پیری آرزومندم که برگردم                                             به دنبال جوانی کوره راه زندگانی را

                                                          شعری از شهریار


برچسب‌ها: جوانی, جوان, شباب, شعر, شعر موضوعی
+ نوشته شده توسط حسین در شنبه دوازدهم مرداد 1392 و ساعت 18:36 |
جز وصل تو دل به هر چه بستم توبه                                                 بی یاد تو هر جا که نشستم توبه

در حضرت تو توبه شکستم صدبار                                                    زین توبه که صد بار شکستم توبه

                                                   شعری از ابی سعید ابو خیربرچسب‌ها: توبه
+ نوشته شده توسط حسین در پنجشنبه دهم مرداد 1392 و ساعت 10:48 |
ای ســــیــر تورا نان جـــوین خـــوش ننـــــــماید                       معشوق من است آنچه به نزدیک توزشت است

حــــــوران بـــهشــتـی را دوزخ بـــود اعـــــــــراف                        از دوزخــــیان پرس که اعـــــــراف بــهشت است

                                                              شعری از سعدی

با تشکر از آقای صادقی برای ارسال این شعربرچسب‌ها: سیر, گرسنه, تفاوت نگاه
+ نوشته شده توسط حسین در چهارشنبه نهم مرداد 1392 و ساعت 11:28 |
تاتوانی می گریز از یار بد                                                                    یار بد بــــدتر بود از مار بد

مار بد تنها تورا از جان زند                                                                   یاربد از جان واز ایمان زند


با تشکر از آقای صادقی برای ارسال این شعر


برچسب‌ها: یار بد, نارفیق, دوست بد
+ نوشته شده توسط حسین در سه شنبه هشتم مرداد 1392 و ساعت 14:4 |
تو اول بگو با کیان دوستی                                                                     پس آنگه بگویم که تو کیستی

همان قیمت آشنایان تو                                                                         بود ارزش و قیمت جان تو

                                                     شعری از اوحدی مراغه ایبرچسب‌ها: دوستی, دوست, همنشینی, همنشین
+ نوشته شده توسط حسین در سه شنبه هشتم مرداد 1392 و ساعت 12:10 |
حسد بر بخشش دادار بردن                                                              ندارد حاصلی جز خوار مردن

حسد هرجا که آتش برفروزد                                                              هم اول صاحب خود را بسوزد

                                                          شعری از سعدی


برچسب‌ها: حسد, حسادت, حسود
+ نوشته شده توسط حسین در دوشنبه هفتم مرداد 1392 و ساعت 10:50 |
ما فات مضی وماسیأ تیک فأین                                                            قم فاغتنم الفرصة بین العدمین

ترجمه : آنچه گذشته از دست رفته و دیگر نیست و آنچه خواهد آمد هنوز نیست پس برخیز و بین این دو نیست ، فرصت را غنیمت بشمار .

                                        شعری منسوب به حضرت امیرالمومنین علی ع

با تشکر از آقای صادقی برای ارسال این شعر


+ نوشته شده توسط حسین در یکشنبه ششم مرداد 1392 و ساعت 11:47 |
گِلی خوشـبـوی در حــمــام روزی                                                        رسید از دست محبوبی به دستم
بدو گفتم که مُـشکــی یاعـبـیــری                                                       که از بـوی دلاو یــــز تو مـــسـتــم
بـگـفـتا مـن گِـــلی ناچــــــیز بــودم                                                      ولــیـکن مـــدتی بـا گُل نـشـــستم
کــمــال هـمـنـشـیـن در من اثرکرد                                                      وگر نه من همان خاکم که هســتم

                                                            شعری از سعدی

با تشکر از آقای صادقی برای ارسال این شعر

+ نوشته شده توسط حسین در یکشنبه ششم مرداد 1392 و ساعت 11:40 |

من از چشمان خود آموختم رسم محبت را                           که هر عضوی به در آید به جایش دیده می گرید

گذشت و دلنوازی را عزیزم از درخت آموز                              که سایه از سر هیزم شکن هم بر نمی دارد

                                                        شعری از شهریار


برچسب‌ها: گذشت, بخشش, شعر, شهریار, محبت
+ نوشته شده توسط حسین در شنبه پنجم مرداد 1392 و ساعت 16:11 |
آنچنان کز رفتن گل خار می‌ماند به جا                                          از جوانی حسرت بسیار می‌ماند به جا

کامجویی غیر ناکامی ندارد حاصلی                                            در کف گلچین ز گلشن، خار می‌ماند به جا

                                                   شعری از صائب تبریزی

+ نوشته شده توسط حسین در شنبه پنجم مرداد 1392 و ساعت 11:29 |
ظالمی را خفته دیدم نیمروز                                                            گفتم این فتنه است خوابش برده به
آنکه خوابش بهتر از بیداری است                                                      آنچنان بد زندگانی مرده به

                                                           شعری از سعدی

با تشکر از آقای صادقی برای ارسال این شعر


برچسب‌ها: ظالم, ظلم, شعر, شعر موضوعی, سعدی
+ نوشته شده توسط حسین در پنجشنبه سوم مرداد 1392 و ساعت 13:30 |
همه مطالب